ไทย-เคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Home  >>  news  >>  ไทย-เคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ไทย-เคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะเยือนประเทศเคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เยือนประเทศเคนยา ตามคำเชิญของนางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา และเข้าร่วมการประชุม High-Level Policy Engagement Meeting

ซึ่งการมาเยือนเคนยานี้นับเป็นครั้งแรก หลังจากมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งไทยและเคนยาได้ให้คำรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือ หลายด้าน อาทิ การคลังสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญชุดสิทธิประโยชน์ การเสริมสร้างระบบสุขภาพสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดทำราคากลางยา ทั้งนี้ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ได้นำเสนอการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อมวลชนเคนยา ถือเป็นความก้าวหน้าของการลงนาม MOU ฉบับนี้ของ 2 ประเทศ ที่นำมาสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาได้ขอบคุณประเทศไทยที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศเคนยาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ .

Comments Off on ไทย-เคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

admin

news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.