โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประดับพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

Home  >>  news  >>  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประดับพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประดับพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

#ไนน์เอ็นเตอร์เทน 24 ต.ค.60- ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทย โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร และทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ดังนั้น บริเวณพระเมรุมาศของพระองค์จึงเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แห่งการทรงงานของพระองค์มากมาย.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Comments Off on โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประดับพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

admin

news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.