เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

Home  >>  travel news  >>  เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

สถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามของเจดีย์แห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทั้งศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ คงแนวคิดในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะพุทธสถานทางภาคเหนือ

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เพื่อเตื่อนใจว่าพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบระหว่างคนไทยด้วยกันเอง จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อจำนวนมาก ทั้งนี้ รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม อันเป็นลักษณะที่มีการใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยทวารวดี องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ส่วนฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ริมทางหลวงหมายเลข 2196 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 2196 จากแยกรื่นฤดีจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นพระบรมธาตุฯ อยู่ริมถนนด้านขวามือ///ททท.

Comments Off on เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

admin

travel news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.