เคมีบำบัดที่ทำร้ายเซลล์เม็ดเลือด

Home  >>  health news  >>  เคมีบำบัดที่ทำร้ายเซลล์เม็ดเลือด

เคมีบำบัดที่ทำร้ายเซลล์เม็ดเลือด

การวิจัยใหม่จากสถาบัน Stowers เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ได้ระบุการสำรองสำหรับระบบทางชีวภาพที่สำคัญ ระบบเม็ดเลือดซึ่งมีเซลล์ต้นกำเนิดจากร่างกายผู้ใหญ่เติมเต็มปริมาณเลือดในร่างกายอย่างต่อเนื่อง การค้นพบให้หลักฐานว่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ประกอบด้วยประชากรที่ใช้งานได้แตกต่างกันของเซลล์รวมถึงเซลล์ซึ่งพร้อมที่จะแจ้งให้ทราบทันที

เพื่อเปิดใช้งานการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดและเซลล์สำรองซึ่งเข้าสู่การเล่นเมื่อมีความเสียหายต่อเซลล์ต้นกำเนิดบรรทัดแรก ภายใต้ความเครียดที่รุนแรง การแผ่รังสีหรือเคมีบำบัดที่ทำร้ายเซลล์เม็ดเลือดรวมถึงเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่เตรียมไว้ นั่นคือเมื่อเซลล์สำรองถูกเตะ สำรองสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจวิธีการที่เซลล์เลือด repopulate หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสทำลายไขกระดูกที่ผลิตเซลล์เลือด แนวคิดนี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการทำความเข้าใจเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ดื้อต่อการรักษา

Comments Off on เคมีบำบัดที่ทำร้ายเซลล์เม็ดเลือด

admin

health news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.