อาสนวิหารพระหฤทัย

Home  >>  travel news  >>  อาสนวิหารพระหฤทัย

อาสนวิหารพระหฤทัย

ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2474 โดยบาทหลวงจอร์จ มีราแบล ร่วมกับพระสงฆ์ชาวไทยชื่อคุณพ่อนิโคลัส ร่วมกันสร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนไม้หลังย่อม เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวคริสต์ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนปัจจุบันกลายเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูน ซึ่งมีขนาดใหญ่และสามารถรองรับผู้ประกอบศาสนกิจได้ถึง 600 คน อาสนวิหารพระหฤทัยแห่งนี้งดงามด้วย

สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส อาคารทรงเหลี่ยมหลังคาจั่ว มียอดโดมสูงแบบสมัยใหม่ประดับไม้กางเขน ภายในประกอบด้วยรูปวาดและประดับกระจกสี ที่สะท้อนเรื่องราวจากพระคัมภีร์ บานประตูไม้แกะสลักได้อย่างละเอียดสวยงาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments Off on อาสนวิหารพระหฤทัย

admin

travel news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.