สังคมสุขใจ ปีที่ 4 “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน”

Home  >>  health news  >>  สังคมสุขใจ ปีที่ 4 “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน”

สังคมสุขใจ ปีที่ 4 “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน”

ททท. ผนึกกำลัง มูลนิธิสังคมสุขใจ ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารต่อเนื่อง ปลื้มคนรุ่นใหม่ตื่นตัววิถีเกษตรอินทรีย์ แห่ร่วมงานสังคมสุขใจล้นหลาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มูลนิธิสังคมสุขใจ ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารต่อเนื่อง จัดงานสังคมสุขใจ ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน” ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

ปลื้มคนไทยตื่นตัวร่วมงานล้นหลาม ด้านเกษตรกรสามพรานโมเดล และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จากทั่วประเทศ ยกขบวนผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งสดและแปรรูปมาออกร้านจำหน่ายกันอย่างคึกคัก ด้านเซเลบเชฟดัง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลังคนรุ่นใหม่ตื่นรู้อาหารปลอดภัย พาชิมเมนูอินทรีย์สุดพิเศษ ส่วน ททท.จัดเต็ม เปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานลิ้มรสชาติอาหารไทยสุด Amazing และชมนิทรรศการ 10 ชุมชนอาหารเด็ด ที่เที่ยวดัง พร้อมกันนี้ในงานมีการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ที่น่าสนใจ และมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน” กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนตื่นตัว หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัย พร้อมใจกันจัดงานสังคมสุขใจขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และขอชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่ขับเคลื่อนสามพรานโมเดล มาถึงจุดของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง โดยพัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ขับเคลื่อนแบบบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนในพื้นที่ และภาคเอกชน บนพื้นฐานของธุรกิจที่เป็นธรรม ถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและสุขภาพของประเทศ ซึ่งต้องขอบคุณ ททท. ที่มาร่วมขับเคลื่อน ทำให้เรื่องวิถีชุมชน วิถีเกษตรอินทรีย์ ได้รับการต่อยอด เกิดเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณค่า และเป็นเสน่ห์

นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวนครปฐม ซึ่งไม่เฉพาะเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้นำผลผลิตมาจำหน่าย และได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรระบบอินทรีย์ แต่ยังกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความตื่นตัวหันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นแหล่งต้นทางการผลิตทำหน้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายวงกว้างในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments Off on สังคมสุขใจ ปีที่ 4 “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน”

admin

health news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.