ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

Home  >>  travel news  >>  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

มที่ต้องการชมสวนไม้ดอกไม้ประดับระดับนานาชาติเรามักจะนึกถึงภาคเหนือก่อนเสมอ แต่สำหรับภาคใต้ ก็มีแหล่งชมดอกไม้งามที่สมบูรณ์แบบไม่แพ้กัน นั่นคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ศูนย์กลาง ที่รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ผลิตและขยายพันธุ์พืชสวน และ ใช้ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

จากเดิมที่เน้นการทำแปลงผักและเพาะพันธุ์มะพร้าวต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาที่ศูนย์ฯ ทรงมีพระราชดำริให้ที่ศูนย์ฯหันมาเน้นการจัดทำแปลงปลูกพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ จึงเป็นที่มาของโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
มาถึงวันนี้ ความโดดเด่นของศูนย์ฯ ทำให้มีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ เพราะที่นี่มีแปลงกล้วยไม้พื้นเมืองมากถึง 113 สายพันธุ์ ต้นดอกหน้าวัวแปลกตา กว่า 60 สายพันธุ์ และบรรดาเหล่าดอกไม้เมืองร้อนมากมาย ก็ได้รับการเพาะปลูกและวิจัยที่นี่ ทั้ง เฮลิโคเนียหมากแดง ดาหลา ฯลฯ ทำให้กลุ่มคนรักดอกไม้ต้อง จดบันทึกให้เป็นสถานที่ห้ามพลาด และยังจัดจำหน่าย ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกด้วย///ททท.

Comments Off on ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

admin

travel news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.