ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

Home  >>  travel news  >>  ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อโลกได้เข้าสู่สังคมอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่นี่จึงเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวัฒนธรรมไทยและอาเซียน นำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย คล้ายคลึงและโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยระบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย และเพลิดเพลินไปกับการเดินชมพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 6 โซน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เราอยู่ร่วมกัน เป็นเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ดินแดนอุษาคเนย์
ส่วนที่ 2 ผูกพันหนึ่งเดียว ทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนด้วยมุมมองในมิติเชิงวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 เที่ยวไปในอาเซียน สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่บนถนนแห่งวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ส่วนที่ 4 หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องเล่า นิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนจากทุกชาติสมาชิก
ส่วนที่ 5 เรียนรู้ในสวน ASEAN บริการสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ส่วนที่ 6 ชวนกันสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบกิจกรรม สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ในหัวข้อ “เราอยู่ร่วมกัน” เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ร่วมแหล่งภูมิภาคอาเซียนในนิทานเรื่องตากับหลาน และหัวข้อ “ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว” ฉายภาพประวัติศาสตร์การลงนามเป็นสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียน และเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งโซนนิทรรศการหัวข้อเที่ยวไปในอาเซียน และอื่นๆ อีกมากมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments Off on ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

admin

travel news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.