ศป.ฝนหลวงภาคกลาง เตรียมรับมือภัยแล้ง เริ่ม 1 มี.ค. 61

Home  >>  news  >>  ศป.ฝนหลวงภาคกลาง เตรียมรับมือภัยแล้ง เริ่ม 1 มี.ค. 61

ศป.ฝนหลวงภาคกลาง เตรียมรับมือภัยแล้ง เริ่ม 1 มี.ค. 61

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์ เตรียมวัตถุดิบสร้างฝนหลวงกว่า 1 พันตัน เครื่องบินอีก 3 ลำ เพื่อสร้างฝนหลวงให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 11 จังหวัด เริ่ม 1 มี.ค. 61

จากกรณีที่จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เร่งตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องบิน และวัตถุดิบสร้างฝนหลวง เพื่อเตรียมไว้สำหรับทำฝนหลวงช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบประจำปี พ.ศ. 2561 นี้

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง กล่าวว่า โครงการทำฝนหลวงนั้นมีพิธีเปิดในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และจะเริ่มสร้างฝนหลวงในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 11 จังหวัด อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยจะเน้นการทำฝนหลวงตามแนวเขื่อน และอ่างกักเก็บน้ำต่างๆให้มากที่สุด เบื้องต้น ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์ได้จัดเครื่องบินทำฝนหลวงจำนวน 3 ลำ (ชนิด กาซ่า จำนวน 1 ลำ และเซสน่า คาราแวน จำนวน 2 ลำ) พร้อมด้วยสารซึ่งเป็นวัตถุดิบสร้างฝนหลวง จำนวน 999.175 ตัน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 6 มีนาคม 2561 จะเปิดหน่วยฝนหลวงที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มอีก 1 หน่วย เพื่อให้การทำฝนหลวงภาคกลางครอบคลุม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ต้องการฝนหลวง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-256018, 056-256640

Comments Off on ศป.ฝนหลวงภาคกลาง เตรียมรับมือภัยแล้ง เริ่ม 1 มี.ค. 61

admin

news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.