ฐานะ ‘หนี้สิน’ ของธนาคารสวิส

Home  >>  news  >>  ฐานะ ‘หนี้สิน’ ของธนาคารสวิส

ฐานะ ‘หนี้สิน’ ของธนาคารสวิส

ขณะนี้ปากีสถานเป็นประเทศเดียวที่สูงกว่าอินเดียที่ 72 ตำแหน่งลดลงหนึ่งช่องหลังจากที่มีการระดมทุนจากประเทศดังกล่าวในธนาคารสวิสในช่วงปี 2017 เงินที่ SNB อธิบายไว้ในฐานะ ‘หนี้สิน’ ของธนาคารสวิสหรือ ‘จำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่ลูกค้าของพวกเขาเป็นตัวเลขทางการที่ทางการเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ชาวสวิสและไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่แน่นอนของเงินที่ถูกกล่าวหา

ว่าเป็นเงินดำที่ซ่อนตัวอยู่ใน havens ที่มีชื่อเสียง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตัวเลขทางการซึ่งเปิดเผยโดยธนาคารกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่รวมถึงเงินที่ชาวอินเดียนแดง NRIs หรือบุคคลอื่นอาจมีในธนาคารสวิสในชื่อของหน่วยงานจากประเทศต่างๆ มีการกล่าวหาว่าชาวอินเดียนแดงและชาวต่างชาติคนอื่น ๆ พยายามที่จะซ่อนความมั่งคั่งที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศใช้หลายชั้นของเขตอำนาจศาลต่างๆรวมถึงที่พักอาศัยทางภาษีเพื่อเปลี่ยนเงินในธนาคารสวิส

Comments Off on ฐานะ ‘หนี้สิน’ ของธนาคารสวิส

admin

news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.