การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยหดตัว

Home  >>  news  >>  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยหดตัว

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยหดตัว

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีนำโดยแปรรูปและแช่แข็งแช่เย็นผักสดและผลไม้แปรรูปไก่แปรรูปแช่แข็งและแช่เย็นและเครื่องดื่ม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยหดตัว 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีนำโดยรถยนต์และส่วนประกอบทองคำคอมพิวเตอร์เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก การส่งออกของไทยลดลง 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สู่ระดับ 18.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 0.7% สู่ระดับ 20.01 พันล้านดอลลาร์ เป็นผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดดุลการค้า 1.46 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยหดตัว 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 80.54 พันล้านดอลลาร์ลดลง 1.9% มาอยู่ที่ 2.54 พันล้านบาทในรูปของเงินบาท การนำเข้าหดตัว 1.1% เป็น 79.99 พันล้านดอลลาร์ลดลง 0.9% สู่ 2.56 พันล้านบาทในรูปของเงินบาท ดังนั้นประเทศจึงมีดุลการค้า 549.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ขาดดุล 21.51 พันล้านบาท

Comments Off on การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยหดตัว

admin

news

No tags

AUTHOR

Comments are closed.